20 de febrer de 2006

COMUNICAT ELABORAT CONJUNTAMENT AMB ELS SINDICATS EL FEBRER 2006

COMUNICAT sobre el projecte de Decret pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres:

FETE-UGT,  USTEC I LA XARXA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CATALUNYA. Volem manifestar el nostre desacord amb  molts dels continguts d’aquest  projecte de Decret pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.

La nostra màxima preocupació està en els punts següents:

En aquest Decret s’hi estableixen serveis, i infants, de primera i de segona. Uns seran educats, els altres, assistits. Des del nostre punt de vista tota atenció fora de l’àmbit familiar ha de gaudir de la mateixa dignitat, regulació i control, i això és sempre educació. Per tant,  una part de la població de 0-3 anys  no pot gaudir d’aquest  dret essencial. (article 1)

Aquest Decret  menysvalora l’educació en aquestes edats ja que no es requereix la mateixa titulació que al segon cicle d’educació infantil.
Tampoc parla de la formació contínua dels professionals. (article 11)

En aquest Decret el Departament d’Educació considera la plaça escolar  d’aquestes edats com un aparcament, per hores,  com també ho és la capacitat màxima simultània de cada centre.  I d’això en diu flexibilitat. (article 12)

Aquest Decret no introdueix cap millora a les  ràtios del Real Decreto 1004, quan s’ha demostrat que aquestes ràtios no permeten la relació que els infants d’aquestes edats necessiten. (article 12 )

Aquest Decret  fa un retrocés insostenible sobre les condicions físiques dels espais establertes pel  Real Decreto 1004 que ja empitjoraven les que s’havien establert en l’Ordre de  l’1 d’agost de 1984 de la Generalitat de Catalunya. (article 13)

Aquest Decret no permet la gestió democràtica a les llars d’infants, tant en les de titularitat pública com en les de titularitat privada sufragades amb fons públics. En unes no permet l’elecció de la direcció per la comunitat educativa. En les altres, sense representació de l’administració pública en el Consell de Participació. (article 20)

Aquest Decret permet que les llars d’infants públiques  municipals siguin gestionades per empreses privades amb afany de lucre. Permet que s’enriqueixin empreses amb diners públics destinats a l’educació dels nostres infants. Això representa menys diners per a les escoles i més precarietat laboral.


Febrer del 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada