HISTÒRIA

Davant la situació incerta de l'educació dels infants de 0 a 6 anys,  la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya i l'Etapa d'Educació Infantil de Rosa Sensat van impulsar, l'any 2004, la iniciativa de crear una xarxa de professionals de l'educació dels infants de 0 a 6 anys amb una doble finalitat:

- Treballar per aprofundir en el coneixement de les necessitats i drets dels infants d'aquestes edats, per poder donar una resposta educativa coherent en tota l'etapa i cohessionar la pedagogia que dóna resposta als infants d'avui, tant si estan a l'escola bressol com al parvulari.

- Informar a la societat catalana sobre totes aquelles accions o polítiques, que des del punt de vista de les persones que formen la Xarxa, son denunciables en la mesura que vulneren els drets dels infants.

Des d'aquesta doble perspectiva es treballa des de diferents poblacions del país, per contribuir a fer realitat l'educació que els infants mereixen i que avui, més que mai és possible.


Constitució de la Xarxa el 13 de maig de 2004
El passat 13 de maig de 2004, als locals de l'AM Rosa Sensat, per iniciativa conjunta de l'Etapa d'Educació Infantil de l'Associació i de la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya, amb l'assistència de prop de 200 mestres i pares de tot Catalunya, es va constituir aquesta xarxa que té com a objectiu el desenvolupament d'un pla d'acció comú en favor dels infants de 0 a 3 anys i la seva educació de qualitat.Valoració de la situació


Feina Feta
  • 28-02-2008 Manifestació de la Xarxa Territorial
  • 07-06-2008 Acords de la trobada de la Xarxa Territorial
  • DESPRÉS DE L'ENTREVISTA AMB EL COMISSIONAT, S'INFORMA DE LA SITUACIÓ EL 28 DE FEBRER DE 2008
  • 26-01-2008 Trobada de la Xarxa
  • Resum de la intervenció de la Mara Davoli del 24-11-2007
  • Informació sobre el Pla Especial que es va donar en la trobada del 24 de novembre de 2007
  • Document sobre el decret 282/2006 de 4 de juliol, sobre el nou model de les Llars d'infants a Catalunya.
  • Documents sobre educacií infantil elaborats per diferents col·lectius i Comunitats Autònomes.