9 de novembre de 2011

Signa el Manifest en defensa de l'educació de 0 a 3 anys

Conscients de la situació de retallades d'un 11% als ajuntaments, i amoïnats per la repercussió que aquest fet està tenint en la construcció i el manteniment d’escoles bressol, el grup d'educació infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va trobar amb els regidors d'educació d'alguns ajuntaments i representants de CCOO, Fete-Ugt i Ustec,  per unir idees i forces. 
El resultat és un document que recull i recorda l'essència de la Llei/2004 de creació de llars d'infants de qualitat.
Amb aquest document que ha d'arribar als diferents Ajuntaments d'arreu de Catalunya, volem defensar els drets dels infants a una educació de qualitat que ha d'estar garantida pel govern. Retallant els recursos als diferents ajuntaments es posa en risc  aquesta qualitat.
Proposem que els Ajuntaments que comparteixin aquest text facin una moció als plens municipals per adherir-s’hi.

Etapa d’Educació Infantil
Associació de Mestres Rosa Sensat

_______________

L'Etapa d'Infantil de Rosa Sensat reclama, a través d'un Manifest  l'aplicació estricta i urgent de la Llei d'iniciativa popular, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el juliol de 2004, i per la qual  s'impulsava el desenvolupament d'una xarxa de llars d'infants de titularitat pública a Catalunya. El Manifest, al qual tothom us hi podeu adherir, inclou tres consideracions bàsiques:

Conscients de la situació de retallades d'un 11% als ajuntaments, i amoïnats per la repercussió que aquest fet està tenint en la construcció i el manteniment d’escoles bressol, el grup d'educació infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va trobar amb els regidors d'educació d'alguns ajuntaments i representants de CCOO, Fete-Ugt i Ustec per unir idees i forces.

El resultat és un Manifest que recull i recorda l'essència de la Llei/2004 de creació de llars d'infants de qualitat.

Amb aquest Manifest que ha d'arribar als diferents Ajuntaments d'arreu de Catalunya, volem defensar els drets dels infants a una educació de qualitat que ha d'estar garantida pel Govern. Retallant els recursos als diferents ajuntaments es posa en risc aquesta qualitat.

Proposem que els Ajuntaments que comparteixin aquest Manifest  facin una moció als plens municipals per adherir-s'hi.MANIFEST

El 9 de juliol de 2004, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat, la Llei5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat.

La Llei recull en el seu preàmbul
A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la Convenció dels drets de l'infant.
Aquesta Llei, fruit de la preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per l’educació dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real.

Article1 El Govern, en coordinació i col•laboració amb els ajuntaments, ha d’impulsar el desenvolupament de la dita xarxa.

Article 2 El Govern ha de garantir que la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya  de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.

Article 4 Per mitjà del departament competent en matèria d’educació, el Govern ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir els diversos models de llars d’infants que la realitat catalana exigeix, i ha de considerar aquestes com una part del sistema educatiu.

Disposicions finals:
Primera El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a fi d’acomplir, el que disposa aquesta Llei.

Davant d’això hem de fer tres consideracions necessàries:

Avui és urgent reclamar l’aplicació estricta de la Llei d’iniciativa popular aprovada per unanimitat per el Parlament de Catalunya.

Primera: En cap cas es pot reduir la mínima qualitat actual de les llars d’infants de Catalunya, perquè tota possible reducció perjudicaria greument l’educació dels infants de 0 a 3 anys.

Segona: En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de garantir el manteniment de les llars d’infants de titularitat pública, per tant,  no pot reduir la seva aportació als ajuntaments.

Tercera: En cap cas el Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica afecta a un nombre molt important de famílies de Catalunya i, en conseqüència, lluny de reduir la qualitat de l’educació a les Llars d’Infants i les aportacions als ajuntaments per al seu manteniment, és imprescindible una millora.

Octubre de 2011

Si tu també t'hi vols adherir clica aquí. Moltes gràcies. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada